Valentino Rudy

TBU

Valentino Rudy được thành lập và phát triển dựa trên triết lý thương hiệu: Chân Thực - Tôn Kính - Giá Trị. Valentino Rudy dành cả cuộc đời để cải tiến và thổi hồn nghệ thuật thời trang Ý vào sản phẩm của mình. Ngày nay, những người thừa kế của ông vẫn duy trì chính sách thiết kế cùng với tinh thần và vị thế của thương hiệu trong ngành thời trang toàn cầu.

Sẽ có mặt tại Union Square

Giờ mở cửa
thứ hai - chủ nhật
TBC

 

 

Đang cập nhật