Audemars Piguet

L1-06A - Tầng 1

Tory Burch

L2-21 - Tầng 2

Brooks Brothers

L2-26&27A - Tầng 2

Bvlgari

L1-02C - Tầng 1