Quay lại

Nhân viên An ninh

Nhân viên An ninh

Mô tả công việc

  • Ngày đăng:12.04.22
  • Hình thức: Toàn thời gian

Đảm bảo an ninh, an toàn trong tòa nhà, cũng như cho khách hàng
Thực hiện việc tuần tra, báo cáo ghi nhận trong ca
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên
Ca làm việc 08 tiếng

Phúc lợi theo chế độ của Công ty

Thông tin như sau:
E-mail: hr-recruit@unionsquare.vn
Tel: 093.861.5989
Người liên hệ: Mr. Thành Long

Ứng tuyển

Ứng tuyển vị trí:
Nhân viên An ninh
  • Nhân viên An ninh
  • Nhân viên Quản Gia
Lời nhắn    We offer a diverse range of opportunities for talents to accomplish their career goals. If you are interested in learning more about our culture and job opportunities, please write to:
    hr-recruit@unionsquare.vn